Vem var Jonas Nätterlund?

Jonas Nätterlund föddes den 29 februari skottåret 1924 på ett litet jordbruk i skogsbyn Rössjö i södra Sidensjö församling, nuvarande Örnsköldsviks kommun. Han blev paret Sigrid (född 1887) och Johan (född 1879) Nätterlunds enda barn, en son de sannolikt hade väntat länge på.

Jonas gick under sex år i Drömme folkskola, våren 1938 tog han examen. Samma sommar konfirmerades han i Sidensjö kyrka. Under hösten fick Jonas möjlighet att gå en sex veckors fortsättningsskola. Efter fortsättningsskolan var Jonas skolgång avslutad och han fick hjälpa till på gården med diverse sysslor. Samma år när Jonas endast var 14 år gammal dog hans pappa. Han fick nu, tillsammans med sin mamma, helt ta över skötseln av gården. Jonas mamma, som redan tidigare var sjuklig, sägs ha försjunkit i sorg och Jonas slöt sig inom sig själv. Omgivningen märkte allt mindre av honom och man vet mycket lite om hans tonårstid. Innan pappans död berättas det att Jonas var som vilket annat barn som helst. Han gillade att åka skidor och spela fotboll, och att han var begåvad och hade lätt för att lära sig nya saker.

1945 fick Jonas sin inkallelseorder till LV 5 i Sundsvalls. Under hans tid i det militära såldes gården, kvar fanns endast en mindre bit mark med en liten torpstuga, där hans mamma bodde. Den stugan är idag rustad av Rössjö by- och kulturförening och går att besöka.

www.rossjo.selänk till annan webbplats

Efter avslutad militärtjänstgöring 1946 flyttade Jonas till Stockholm där han fick arbete på Dagens Nyheters redaktion. Jonas avancerade till typograf och fick senare anställning på Expressen som just typograf.

En av hans arbetskamrater, som jobbade sida vid sida med honom i nära 40 år, säger att Jonas aldrig avslöjade några detaljer om sig själv eller sitt liv. Han var ödmjuk, vänlig och intelligent, en bra jobbarkompis som arbetade hårt och tog alla chanser att arbeta övertid. Han deltog gärna i diskussioner om allt, men undvek skickligt personliga frågor vilket gjorde att ingen lärde känna honom ordentligt.

Jonas Nätterlund bildade aldrig någon familj. Han hyrde en enrummare på Fleminggatan på Kungsholmen där han levde mycket sparsamt. Han cyklade eller gick till sitt arbete och man vet att han samlade och pantade tomglas. Däremot visste ingen något om hans intresse för värdepapper och aktiebörsen.

Trots att han bara återvände till Sidensjö ett fåtal gånger förstår man att hembygden betydde mycket för Jonas Nätterlund. Redan 1961 skrev han sitt testamente där han klart uttryckte sin vilja att hans efterlämnade tillgångar skulle bilda "Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond".

Avkastningen från fonden skall användas till inköp av konst och skulpturer för utsmyckningar av offentliga lokaler och platser i dåvarande Nätra- Sidensjö kommun.

Det handskrivna testamentet gjorde namnet Nätterlunds odödligt. Den gåva Jonas Nätterlund lämnade efter sig kommer att göra Sidensjö-Nätraområdet i Örnsköldsviks kommun till ett imponerade konststråk.

Ingen visste vilka tankar Jonas Nätterlund hade, men kanske insåg han att livet består av mer än att bara arbeta och äta, att det finns fler dimensioner. Han ville ge något tillbaka som generation efter generation kunde glädjas åt, konst på offentliga platser som alla kunde få ta del av.

Ingen visste vilken hemlighet Jonas Nätterlund bar på. När han skrev sitt testamente visste han inte ens själv vilken betydelse hans livsgärning skulle få för Sidensjö och Nätra. 1995 avled Jonas Nätterlund och hans gåva till sin hembygd var en aktieportfölj värd 24 miljoner kronor.

I testamentet kan man läsa att testators vilja är att hans kvarlåtenskap ska användas till inköp av konst och skulptur att placeras på offentliga platser i Nätra och Sidensjö.

Några av våra utsmyckningarÖrnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post