Stiftelsen

En stiftelse har bildats för denna donation. Namnet är Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond. Stiftelsens förvaltare fattar beslut om inköp av konst och skulptur. Donationen är placerad i värdepapper och den årliga avkastningen kan användas till inköp av konst och skulptur att placeras på offentliga platser i Sidensjö och Nätra.

Till handläggningen av inköpen har förvaltaren utsett två tjänstemän från kultur- och fritidskontoret. En referensgrupp bestående av personer från Sidensjö och Nätra väljs vart 4:e år. Referensgruppen har till uppgift att komma med ideér och ta del av skrivelser och förankra och vara delaktiga i de beslut som fattas av förvaltaren. Ur referensgruppen bildas en arbetsgrupp som kan stödja tjänstemännen ytterligare.

Några av våra utsmyckningarÖrnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post