Skrivelser till stiftelsen

Följande platser har det inkommit önskemål från föreningar och privatpersoner om att Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlund ska utsmycka:

 
1996
Bjästaskolans lågstadium, utomhusutsmyckning

 
1997
Kyrkogården i Bjästa, utomhusutsmyckning
Skolor i Nätra och Sidensjö, utomhusutsmyckning
Fyrklöverns förskola i Sidensjö, utomhusutsmyckning
Daghemmet Resan i Bjästa, utomhusutsmyckning
Daghemmet Solgläntan/Solgården, skolan i Köpmanholmen, utomhusutsmyckning
Vallhallalokalen i Drömme, Sidensjö, konstobjekt inomhus
Sidensjögården, Sidensjö, konstobjekt inomhus

 
1998
Västanåskolan utomhusutsmyckning
Sidensjöskolan, utomhusutsmyckning
Sidensjö IK, utomhusutsmyckning
Köpmanholmens skola, utomhusutsmyckning
Sidensjögården, konstobjekt inomhus
Bjästagårdens servicehus, konstobjekt inomhus
Fyrklöverns servicehus, utomhusutsmyckning

 
1999
Rössjö intresseförening, Bystugan, utomhusutsmyckning
Bjästaskolan, utomhusutsmyckning
Församlingshemmet i Sidensjö, inomhusutsmyckning

 
2001
Åssågen vid kommungränsen, Ulvön, rastplatsen i Näs, Sidensjö kyrka, Brynge kulturområde, Bjästa, Köpmanholmen, utomhusutsmyckningar.
Efter Höga Kusten leden och Hålviken i Köpmanholmen.
Sidensjö Församlingshem, väggutsmyckning inomhus.

 
2002
Kläppaparken i Köpmanholmen utomhusutsmyckning
Torget i Bjästa utomhusutsmyckning
Sidensjögården, konstobjekt inomhus samt utomhusutsmyckning
Ulvön, staty av Ludvig Nordström, utomhusutsmyckning
Lekpark mellan Rosenborgsvägen o ch Mazurkavägen i Bjästa, utomhusutsmyckning
Rastplatsen väg 335 i Näs, Sidensjö, utomhusutsmyckning

 
2003
Nätra Hembygdsgård, Bjästa, utomhusutsmyckning
Bjästamon, Bjästa, utomhusutsmyckning
Sidensjögården, Sidensjö, utomhusutsmyckning
Köpmanholmen korsningen Messanvägen-Massavägen utomhusutsmyckning,
Fd industriområdet i Köpmanholmen, utomhusutsmyckning
Korsningen Botniabanan och E4 vid Skrike, Finnborg, Bjästa utomhusutsmyckning
Minnesmonument över Fors fabriker, Köpmanholmen utomhusutsmyckning
Åssågen, rastplatsen i Näs, Sidensjö, Sidensjö Kyrka, Brynge kulturområde, Ulvön, utomhusutsmyckningar.

 
2004
Näske brygga, utomhusutsmyckning
Vid centrumhuset i Köpmanholmen, utomhusutsmyckning
Nätragatan 14 och 16 Bjästa, utomhusutsmyckning
Skolvägen 2 Bjästa, utomhusutsmyckning
Kornsjö, utomhusutsmyckning
Bjästabacken, Bjästa, utomhusutsmyckning

 
2005
Träffpunkten, Bjästa, utomhusutsmyckning
Ulvön, utomhus, byst av Ludvig Nordström
Nya Bjästaskolan, utomhusutsmyckning
Lingården, gruppboende, Bjästa, utomhusutsmyckning

 
2006
Bjästa sjukhem, utomhusutsmyckning
EFS Sidensjö, inomhusutsmyckning
Bjästa bibliotek, inomhusutsmyckning

 
2007
Köpmanholmen, Örtagården utomhusutsmyckning
Spjute, vid Pålbacken, utomhusutsmyckning
Skulpturpark vid Nätraån, utomhusutsmyckningar
Köpmanholmen, inomhusutsmyckning August Jansson 2 tavlor.
Fyrklöverns servicehus, utomhusutsmyckning

 
2008
Näske, utomhusutsmyckning
Åmynnet-Cuba, gångbro, utomhusutsmyckning
Sidensjögården, gruppboende, Spinnrocken, utom och inomhusutsmyckning
Bron vid Sidensjö kyrka, utomhusutsmyckning

 
2009
Eden ca 1 km norr om Kornsjösjön, Tvivlet (vid sjön Rössjön) ca 2,5 km öster om Tvivlet
Platsspecifikt "ickeverk".

2010
Förslag från konstnärsduon Diagram om inköp av konstverket  "The Lightning Bolts" till Nätterlunds stiftelse.
Rössjö By förslag om avmålning av byggnader i Rössjö.

2011
Annakarin Rask-Nygren, Bruksgodset Banafjäl. Förslag till inköp av "Ångermanlandsbrunden Erika.
Hans-Olof Sondell, Förslag till inköp av staty på Totta Näslund med placering i Köpmanholmen.
Hans Ullberg, Bjästaområdets Samhällsförening önskar skapa en park med miniatyrer på alla Nätterlunds Stiftelses konstverk.
Daniel Kristoffersson, Kornsjöbadet önskar en utsmyckning vid badplatsen där.

2012
Brittie Näslund önskar en utsmyckning vid fd industriområdet vid fundamentet efter Södervägen korsningen Byskillnadsvägen. Samt en utsmyckning på ett fundament vid Brukskyrkan.
Eva Mattebo, Förskolan i Sidensjö önskar en konstutsmyckning till förskolans utegård.
Berit Bengtsdotter önskar ett konstverk i form av en fontän till minne av Fru Ingeborg Hedberg, vid udden vid utsiktsplatsen över Åfjärden, Herrgårdsudden, Köpmanholmen.

2013

Jan-Erik Bervelius Ordförande i Edenborgs föreningsstyrelse Ingegerd Grimell Kulturombud för Edenborgs föreningsstyrelse. Förslag om en skulptur på området vid Edenborgs föreningshus.


Några av våra utsmyckningarÖrnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post