Organisation

1. Stiftelsens förvaltare/kommunstyrelsen fattar beslut om inköp av konst och skulptur.

2. Operativa tjänstemän kallar till möten med referensgruppen, förbereder skrivelser/ärenden och skriver beslutsunderlag samt upprättar avtal med konstnärer. Kontaktar de konstnärer som föreslås utföra en utsmyckning. Tjänstemän är utsedd av förvaltaren.

3. Referensgruppen har en rådgivande funktion. Referensgruppen arbetar för att människorna i Nätra/Sidensjö ska känna delaktighet i vad som planeras och beslutas av Nätterlunds stiftelse. Referensgruppen tar del av inkomna skrivelser och ärenden.

Några av våra utsmyckningarÖrnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post