Verksamhet

Den inriktning som förvaltaren hade för de första åren var att prioritera följande områden:

1. Konst och skulpturer till barns miljöer, skolor och daghem i Nätra och Sidensjö.
2. Att profilera Nätra och Sidensjös älvdal med konst och börja med ett större konstverk vid E4.

När Höga Kusten blev världsnaturarv år 2000 så beslöt förvaltaren att ge en gåva till världsarvet i form av en skulptur av konstnären Dag A Birkeland, "Våg" med placering vid havet i Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun.

Jonas Nätterlunds vilja kan inte misstolkas. I hans testamente står klart och tydligt att pengarna ska användas till konstinköp för att utsmycka Nätra älvdal, det vill säga tidigare kommundelarna Nätra och Sidensjö.

Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond bildades 1997 med Örnsköldsviks kommunstyrelse som fondförvaltare. Kultur- och Fritidskontoret i Örnsköldsvik har fått förtroendet vad gäller handläggningsuppdraget och med hjälp av en referensgrupp med god förankring i Nätra och Sidensjö, samt under de första åren med kompetensstöd från bl a Statens Kulturråd bedrevs en noggrann planering vad gäller konstsatsningar i området.

De första åren arbetade  förvaltarens arbetsgrupp med konstnärlig utsmyckning på skolor. Under år 1999 planerades för ett konstverk med placering vid E4 år 2000. Landstinget i Västernorrland och Arbetsförmedlingen kultur beslutade att tillskjuta medel till 1 tjänst som skulle arbeta med en långsiktig konstplanering av älvdalen. En konstnärlig rådgivare anställdes under våren 1999 för detta arbete.

Statens konstråd och landstinget i Västernorrland planerade tillsammans med Örnsköldsviks kommun konstseminarier i Nätra och Sidensjö.

Under år 2002 invigdes tre olika utsmyckningar: Dag A Birkeland. Stockholm,"Våg", två smidda järnskulpturer, vid kajen i Köpmanholmen. Eva Berglund, Stockholm, Byst i brons föreställande Jonas Nätterlund,  Rössjö, Sidensjö. Claes Hake, Göteborg,  "Arch"  Skulpturgrupp bestående av fem skulpturer i Bohusgranit vid E4:an i Bjästa.

År 2004 invigdes utsmyckningen av Hans Hedberg, Biot, Frankrike, "Plommonet" Bronsskulptur i Örtagården, Köpmanholmen. Konstnären Hans Hedberg medverkade vid invigningen.

I januari 2005 invigdes utsmyckningen av Monika Gora , Malmö "Två bryggor"
platsen där de två möts" två skulpturer i rostfritt stål och lärkträ, den ena 20 m lång och den andra 30 m lång, med placering  på ängen vid rastplats Näs, väg 335, Sidensjö.

Den 5 mars 2005 kl 18 invigdes en ljusutsmyckning av konstnären Mats Olofgörs, Stockholm i Bjästabacken, nära E4 cirka 2 mil söder om Örnsköldsvik. Ljusutsmyckningen fanns kvar till och med söndagen den 13 mars 2005. En del av ljusutsmyckningen  blev en permanent utsmyckning i portalen vid Bjästabacken. Den är endast aktiv under vintertid.

Den 20 november kl 13.00 2005 invigdes en utsmyckning av Jörgen Nilsson, Örnsköldsvik "Skidåkerskan" bronsskulptur vid rastplats Näs, väg 335, Sidensjö.

Den 4 mars kl 18 2006 invigdes den andra tillfälliga konstnärliga ljusgestaltningen i Bjästabacken (belägen ca 2 mil söder om Örnsköldsvik vid E:an) utsmyckningen "Den vita staden och de två madonnorna" var skapad av konstnären Anders Örnberg, Stockholm. Program vid invigningen bestod av eldshow, trumsolon och musik.

Den 3 mars kl 18.002007 invigdes den tredje "Tidsbestämda, Konstnärliga Ljusgestaltningen" i Bjästabacken. Konstnärerna är från r a k e t a ,
Helena Byström och Åsa Lipka Falck. Utsmyckningen handlar om vårt förhållande till ljus och vatten "Var lampan ny?". Program med fackeltåg, musik och eldshow.

Bjästagården, Lingården och Bjästa sjukhem.
Den 29 juni 2007 invigdes utsmyckningen  "Tre sittplatser" av konstnären
Tomas Skimutis, Ramvik. vid Bjästagården, Lingården och Bjästa sjukhem.

Den 1 mars 2008 invigdes den fjärde "Tidsbestämda konstnärliga ljusgestaltningen" i slalombacken i Bjästa (Bjästa ligger nära E4 cirka 2 mil söder om Örnsköldsvik.
År 2008 var det konstnären Torbjörn Johansson, Stockholm som utsmyckade slalombacken, han kallar sin ljusutsmyckning "All over". En projektor visade Johanssons film med bilder i snön i slalombacken.
Invigningen började kl 18.00 med program som bestod av Fackeltåg med barnen från BALJK och sång av Roger Pontare.

Brynge Kulturområde, Sidensjö.
Arne Falang, "Tjurplankan" i brons, trä och ljus invigdes i strålande sol den 1 juni kl 13.00  2008. Vid invigningen planterades två äppelträd i anslutning till skulpturen.

Bjästaksolan
Anna Stake, Stockholm, invigde sin 6 m höga skulptur "Blixt" med placering på en kulle ute på skolgården vid Bjästaskolan den 25/5 kl 13.00.  Utsmyckningen har  genererat ett samarbete med en elevgrupp på Bjästaskolan. Vid invigningen var det ett program med musik av Bjästaskolans elever.

Köpmanholmens fd industriområde
Den konstnär som fick utsmyckningsuppdraget på det gamla fundamentet vid fd industriområdet i Köpmanholmen var Mikael Richter, Stockholm. Richeters skulptur i rostfritt stål, neon, glas och betongmosaik heter "Kalejdoskop". Utsmyckningen invigdes i månsken 12 november kl 18.30 2008.

Den 3 juni 2010  kl 12 invigdes utsmyckningen av konstnären Anders Jansson, Norrtälje, Strömmingen och vargen, Aluminium, brons och granit,på Ulvön, Ulvöhamn.

Lördagen den 30/10 2010  kl 15.00 invigdes utsmyckningen av Mats Caldeborg Järnäsklubb, Nordmaling, Himmelsförsök och hund, brons, järn, sten, vid Sidensjö Sparbank.
Samma dag men kl 10.00 invigdes utsmyckningen av Catrin Andersson, Malmö Med näsan mot iskanten, rostfritt stål, glas vid Västra entrén Skuleskogens nationalpark.

Torsdagen den 28 juni 2012 kl. 14.00 invigdes konstverket Hemmavid på Sidensjögårdens gruppboende i Sidensjö. En emalj av Mikael Arvidsson.

18 juli 2012 kl 14.00 invigdes Jörgens Nilssons Natursceneri 1 på Fyrklövern i Sidensjö. Material: brons och granit.

I sammarbete med Bjästa konstförening och Brynge kulturförening genomfördes sommaren 2013 en utställning i Brynge konsthall. Malte nyberg XII "Jag for till Kalifonien" .

Lördag den 5 oktober 2013 kl 13.00 invigdes Iréne Vestmans granitskulptur Näskom.

Några av våra utsmyckningarÖrnsköldsviks Museum Konsthall  Läroverksgatan 1, 891 88 Örnsköldsvik  Telefon  0660-886 07    E-post