Vågrörelser

2017

”Vågrörelser” en skulptural gestaltning på Trysunda. Konstverket i glänsande polerat rostfritt stål böljar fram på en plats som tidigare var fylld med vatten men som numera består av sten på grund av landhöjningen.

”Polerat rostfritt stål som böljar fram”

Mats Olofgörs,

Skulptör som arbetar med form utifrån ett gestaltande perspektiv.

LYSSNA TILL KONSTNÄREN

>

En stiftelse har bildats för denna donation.
Namnet är Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond.

Stiftelsens förvaltare/kommunstyrelse fattar beslut om inköp av konst och skulpturer.
Donationen är placerad i värdepapper och den årliga avkastningen kan användas till
inköp av konst och skulptur att placeras på offentliga platser i Sidensjö och Nätra.

För mer detaljerad information kontakta stiftelsen på telefon 0660-886 00

ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM KONSTHALL LÄROVERKSGATAN 1 
891 88 ÖRNSKÖLDSVIK   TELEFON  0660-886 00  
E-POST : Anders.thorsen@ornskoldsvik.se