Kanske han ville ge något
tillbaka till sin hembygd.
Det vet vi inget om.

utsmyckningar

jonas nätTerlund

stiftelsen

kontakt

high coast art valley

JONAS NÄTTERLUND

Att du idag kan beundra och förundras över många fantastiska konstverk i Nätra och Sidensjö beror på en generös man, Jonas Nätterlund.

Född 1924 i skogsbyn Rössjö i Siden­sjö, som enda barnet till paret Sigrid och Johan. Redan som 14-åring tar han över skötseln av gården tillsammans med sin mor, när fadern dör. Jonas Nätterlund flyttar till Stockholm, bosätter sig i en enrumslägenhet på Kungsholmen och arbetar som typograf på Dagens Nyheter och sedan Expressen. Här blir han kvar under hela sitt yrkesverksamma liv. I hemlighet placerar han pengar i värdepapper, vilket avslöjas 1995 då han avlider. Jonas Nätterlund efterlämnar en aktieportfölj värd 24 miljoner kronor och ett testamente till dåvarande Nätra–Sidensjö kommun för inköp av konst och skulpturer. Kanske utvecklade Jonas Nätterlund ett starkt konst­intresse under livet och ville ge något tillbaka till sin hembygd. Det vet vi inget om.

Däremot vet vi att hans generösa gåva kommer att glädja generationer genom den minnesfond som bär Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds namn. Konsten bildar ett magnifikt kulturstråk som sträcker sig från Ulvöarna längs Nätraälvens vackra dalgång. Dalens centrum utgörs av konst- och naturparken Herrgårds­parken i Köpmanholmen. I Rössjö, längre upp i dalen, finns barndomshemmet ännu kvar. Torpet var mycket förfallet, men är nu upprustat av Rössjö by- och kulturförening och hålls öppet genom deras försorg.

”Kanske utvecklade
Jonas Nätterlund ett
starkt konstintresse
under livet”

För att giva min yttersta vilja tillkänna, i den händelse jag avlider utan att efterlämna bröstarvingar, vill jag härmed i detta testamente kungöra att allt jag efterlämnar vid min död skall bli till en fond benämnd ”Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond”. Fonden tilldelas Sidensjö-Nätra kommun i Västernorrlands län att användas av Nära-Sidensjö kommun till inköp av konst eller skulpturer för utsmyckning av offentliga lokaler och platser.
STOCKHOLM, 25/9 1961

ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM KONSTHALL LÄROVERKSGATAN 1  891 88 ÖRNSKÖLDSVIK   TELEFON  0660-886 00  E-POST : Anders.thorsen@ornskoldsvik.se

ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM KONSTHALL LÄROVERKSGATAN 1 
891 88 ÖRNSKÖLDSVIK   TELEFON  0660-886 00  
E-POST : Anders.thorsen@ornskoldsvik.se